วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566
ลงวันที่ 26/05/2566

'