วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566
ลงวันที่ 25/04/2566
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นายราวี บุญสอน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางณัฐพัชญ์ นามพญาจรัส รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2566 จังวัดสงขลา ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา

'