วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563
ลงวันที่ 23/10/2563

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้ นางดุษณีย์ ขุนรัตน์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกเนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนสาธารณะเทศบาล นครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


'