วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
12 สิงหาคม 2563
ลงวันที่ 11/08/2563

วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้นางสาวปริศนา โชติรองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิศวกรรม นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)


'