วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2563
ลงวันที่ 11/08/2563

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวิฑูรย์ อัตตเกษม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) มอบหมายให้นางสาวปริศนา โชติ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม นำหัวหน้างาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2563 "Big Cleaning Day" ณ สำนักงานแขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม) เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม และสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน


'