f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะจง 05/09/2562 05/09/2562 311/60/62/270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
107 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 02/09/2562 311/60/62/266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
108 ซื้อวัสดุยายพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 29/08/2562 311/30/62/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
109 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง 30/08/2562 29/08/2562 311/70/62/262 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
110 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 29/08/2562 311/-/62/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
111 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 311/-/62/261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
112 62087573841 27/08/2562 27/08/2562 311/-/62/261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
113 จ้างเหมาติดตั้งกระจก โดยวิธีเฉพาเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 311/-/62/260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
114 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 311/30/62/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
115 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งดี่ยว 26/08/2562 26/08/2562 311/-/62/259 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
116 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 26/08/2562 311/70/62/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
117 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 23/08/2562 311/30/62/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
118 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 18/09/2562 17/09/2562 สข1/ข4/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
119 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 22/08/2562 22/08/2562 311/-/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
120 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ-เกาะยอ ระหว่างกม.138+688-กม.139+106RT. เป็นตอนๆ 22/08/2562 22/08/2562 311/-/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 333 รายการ