f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้าง 29/06/2563 311/60/63/153 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
107 วัสดุก่อสร้าง 25/06/2563 311/60/63/152 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2563 311/30/63/135 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
109 วัสดุอื่นๆ 18/06/2563 311/85/63/146 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
110 วัสดุก่อสร้าง 16/06/2563 311/60/63/145 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
111 จ้างเหมางานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401 ตอน พรุพ้อ - เนินพิชัย ระหว่าง กม.1229+000 - กม.1249+359 และทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอนท่าชะมวง-ควนลัง ระหว่าง กม.0+000 - กม.24+224 ปริมาณงาน 360,979.00 ตร.ม. 15/06/2563 311/-/63/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
112 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 311/60/63/144 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
113 จ้างเหมาบริการ 12/06/2563 311/-/63/142 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
114 วัสดุก่อสร้าง 10/06/2563 311/60/63/141 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 311/60/63/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
116 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 311/35/63/139 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
117 วัสดุอื่นๆ 08/06/2563 311/85/63/137 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
118 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 311/60/63/138 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
119 วัสดุก่อสร้าง 02/06/2563 311/60/63/134 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
120 ซื้อวัสดุยานพาหนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2563 311/30/63/126 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 543 รายการ