f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 311/60/63/190 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
77 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2563 311/30/63/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
78 วัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 311/60/63/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/08/2563 311/35/63/189 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/08/2563 311/60/63/188 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10/08/2563 311/30/63/157 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 วัสดุก่อสร้าง 04/08/2563 311/63/186 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 วัสดุก่อสร้าง 30/07/2563 311/60/63/185 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
84 วัสดุไฟฟ้า 21/07/2563 311/70/63/179 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
85 วัสดุเกษตร 21/07/2563 311/70/63/180 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
86 จ้างงานที่พักผู้โดยสารและผู้เดินทาง ทางหลวงหมายเลข 408 21/07/2563 311/-/63/181 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
87 จ้างเหมางานปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอน คลองวง-ท่าท้อน ระหว่างกม.21+990-กม.22+200LT. 20/07/2563 311/-/63/178 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
88 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) 20/07/2563 311/-/63/24 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
89 จ้างเหมางาน Clearing ขนาดเบา ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน ปากระวะ-สทิงพระ ระหว่างกม.71+000-88+000 เป็นตอนๆ 16/07/2563 311/-/63/176 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
90 จ้างเหมาบริการ 15/07/2563 311/-/63/173 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 543 รายการ