f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 311/35/62/305 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 311/60/62/304 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 311/60/62/302 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/60/62/291 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
80 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/35/62/294 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
81 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/60/62/193 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/60/62/292 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
83 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/30/62/163 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
84 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/40/62/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/40/62/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 311/40/62/298 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
87 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 407 ปริมาณงาน 7 ต้น 17/09/2562 17/09/2562 311/-/62/296 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
88 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 16/09/2562 311/60/62/287 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
89 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 16/09/2562 311/-/62/286 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 16/09/2562 311/40/62/290 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 333 รายการ