f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
63 จ้างทำป้ายไวนิล 23/12/2562 23/12/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
64 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
66 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/35/63/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
67 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 20/12/2562 311/-/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
68 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 19/12/2562 311/-/63/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
69 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 43 18/12/2562 18/12/2562 311-/-/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
70 วัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 311/60/63/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
71 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 311/35/63/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
72 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 311/85/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 12/12/2562 311/60/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
74 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 311/35/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
75 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีโฉเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 311/45/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 374 รายการ