f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 311/45/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
47 จ้างเหมางานทางระบายน้ำ งานขุดลอกรางระบายน้ำ 15/11/2562 15/11/2562 311/-/63/16 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 14/11/2562 311/60/63/14 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
49 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 13/11/2562 311/85/63/13 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2562 13/11/2562 311/60/63/12 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 12/11/2562 311/30/63/19 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2562 12/11/2562 311/60/63/9 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 11/11/2562 311/45/63/7 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2562 11/11/2562 311/40/63/8 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 07/11/2562 311/60/63/6 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
56 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 311/40/63/3 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
57 วัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 06/11/2562 311/45/63/4 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
58 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/11/2562 05/11/2562 311/35/63/01 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
59 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2562 04/11/2562 311/30/63/08 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
60 ซื้อวสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/11/2562 01/11/2562 311/60/63/2 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 46 ถึง 60 จาก 333 รายการ