f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 311/85/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2562 12/12/2562 311/60/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
33 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 311/35/63/06 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
34 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีโฉเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 311/45/63/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2562 11/12/2562 311/60/63/31 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
36 จ้างเหมางานถางป่าและขุดตอ ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่างกม.1240+600-กม.1248+000 เป็นตอนๆ 11/12/2562 11/12/2562 311/-/63/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2562 09/12/2562 311/45/63/30 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
38 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/45/63/27 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/60/63/26 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
40 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2562 04/12/2562 311/85/63/25 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
41 จ้างเหมางานก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 21/11/2562 21/11/2562 311/-/63/23 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 311/45/63/21 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
43 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 21/11/2562 311/70/63/20 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 19/11/2562 311/60/63/17 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/11/2562 20/11/2562 311/60/63/18 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 333 รายการ