f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาบริการ 15/09/2563 311/-/63/235 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/09/2563 311/40/63/234 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/09/2563 311/60/63/233 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
34 ซื้อวัสดุเกษตร 15/09/2563 311/70/63/232 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
35 จ้างติดฟิล์มกรองแสง 15/09/2563 311/-/63/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/09/2563 311/60/63/231 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/09/2563 311/60/63/230 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
38 ซื้อวัสดุเกษตร 14/09/2563 311/70/63/229 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง (งานเงินทุนฯ) 14/09/2563 311/30/63/177 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
40 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 11/09/2563 311/35/63/228 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2563 311/60/63/227 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/09/2563 311/60/63/226 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 10/09/2563 311/60/63/224 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 10/09/2563 311/35/63/223 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/09/2563 311/45/63/222 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 31 ถึง 45 จาก 543 รายการ