f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะจง 05/09/2562 311/60/62/270 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
317 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 311/60/62/266 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
318 ซื้อวัสดุยายพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2562 311/30/62/149 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
319 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาจง 29/08/2562 311/70/62/262 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
320 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง พื้นที่ควบคุมหมวดทางหลวงหาดใหญ่ ปริมาณทั้งสิ้น 202,248.00 ตร.ม. 29/08/2562 311/-/62/264 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
321 จ้างเหมาบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 311/-/62/261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
322 62087573841 27/08/2562 311/-/62/261 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
323 จ้างเหมาติดตั้งกระจก โดยวิธีเฉพาเจาะจง 27/08/2562 311/-/62/260 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
324 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 311/30/62/143 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
325 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งดี่ยว 26/08/2562 311/-/62/259 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
326 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2562 311/70/62/258 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
327 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 311/30/62/140 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
328 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) 17/09/2562 สข1/ข4/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
329 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงและซ่อมแซมป้อมยามแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 22/08/2562 311/-/62/256 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
330 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสทิงพระ-เกาะยอ ระหว่างกม.138+688-กม.139+106RT. เป็นตอนๆ 22/08/2562 311/-/62/254 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 316 ถึง 330 จาก 543 รายการ