f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/12/2561 14/12/2561 311/60/62/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
317 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 13/12/2561 311/60/62/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
318 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 13/12/2561 311/60/62/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
319 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 11/12/2561 311/60/62/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
320 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ไม้กวาด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 11/12/2561 311/85/62/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
321 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 06/12/2561 311/45/62/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
322 ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด(งานเงินทุน) 25/12/2561 25/12/2561 สข1/ข1/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
323 ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/12/2561 03/12/2561 311/40/62/37 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
324 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2561 30/11/2561 311/45/62/36 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
325 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง 29/11/2561 29/11/2561 311/-/62/34 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
326 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2561 29/11/2561 311/60/62/35 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
327 งานจ้างเหมาทำากรเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองวง - ท่าท้อน ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+000 RT. ปริมาณงาน 19,221.00 ตร.ม. จำนวน 7 รายการ 26/12/2561 26/12/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
328 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1401,1402 ตอน พรุพ้อ–เนินพิชัย-คลองหวะ ระหว่าง กม.1249+100 – กม.1249+910 RT. ปริมาณงาน 10,455.00 ตร.ม. จำนวน 8 รายการ 26/12/2561 26/12/2561 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
329 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ชุดก่อสร้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 28/11/2561 311/60/62/33 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
330 ซื้อวัสดุอื่นๆ (ธงติดเสาหรืออุปกรณ์ธง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2561 28/11/2561 311/85/62/32 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 316 ถึง 330 จาก 333 รายการ