f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 311/60/63/53 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2563 06/01/2563 311/60/63/52 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 จ้างเหมาค่าแรงติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 414 03/01/2563 03/01/2563 311/-/63/51 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 27/12/2562 311/60/63/50 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/49 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2562 25/12/2562 311/60/63/48 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 จ้างทำป้ายไวนิล 23/12/2562 23/12/2562 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 วัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/47 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/60/63/44 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2562 23/12/2562 311/35/63/43 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
26 จ้างเหมาปะซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 20/12/2562 20/12/2562 311/-/63/42 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
27 งานจ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 414 ตอนคลองวง-ท่าท้อน 19/12/2562 19/12/2562 311/-/63/41 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
28 จ้างเหมางานวางท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม ทางหลวงหมายเลข 43 18/12/2562 18/12/2562 311-/-/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
29 วัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 18/12/2562 311/60/63/39 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
30 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง 17/12/2562 17/12/2562 311/35/63/38 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 333 รายการ