f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุเกษตร 25/09/2563 311/70/63/252 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
17 วัสดุไฟฟ้า 25/09/2563 311/45/63/251 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
18 63097578285 24/09/2563 311/45/63/249 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
19 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 311/60/63/247 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้าโดยวิธีเฉพาเจาะจง 22/09/2563 311/45/63/248 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
21 ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2563 311/60/63/246 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 21/09/2563 311/45/63/245 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 18/09/2563 311/45/63/244 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/09/2563 311/60/63/243 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17/09/2563 311/45/63/242 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/09/2563 311/60/63/241 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
27 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/09/2563 311/60/63/239 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
28 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 16/09/2563 311/45/63/237 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
29 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16/09/2563 311/40/63/236 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
30 จ้างเหมาบริการ 16/09/2563 311/-/63/40 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 543 รายการ