f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในสายทางช่วงฤดูฝน
ลงวันที่ 06/09/2566

 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมในสายทางช่วงฤดูฝน นายสมคเน เสมทัพพระ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจงานดูดทรายในท่อระบายน้ำใต้ทางหลวง บริเวณห้าแยกน้ำกระจาย ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขน้ำท่วมซ้ำซาก  ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านพรุ บริเวณแยกคลองหวะ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 


'