f
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
SONGKHLA1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : พัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและสวยงาม
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะถวายบังคม และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี 2566
ลงวันที่ 12/08/2566

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสนคน เสมทัพพระ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทาง หลวงสงขลาที่ 1 มอบหมายให้ นางสุกัญญา ละอองสกุล นักวิชาการสถิติชำนาญการ นายสันติ เกื้อหนุน นายช่างโยธาชำนาญงาน และ นายภานุพงศ์ พุฒภักดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะถวายบังคม และ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจําปี 2566 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อ้าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'