f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบส่งกำลังของรถบรรทุก หมายเลข 74-6080-05-9 จำนวน 6 รายการ 14/08/2562 14/08/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/91 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ จำนวน ๑ แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก บริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๘ (จำนวน ๖๓ หลัง) 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
20 จ้างเหมางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบงานปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 18/07/2562 18/07/2562 310/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
21 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 15/07/2562 03/07/2562 310/20/62/87 สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2562 31/01/2562 310/-62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 22 จาก 22 รายการ