f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2563 310/B/-/63/17 สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-7763-05-1 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2563 310/ฺ/30/63/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 310/B/30/63/22 สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V70AH พร้อมน้ำกรด และประจุไฟของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6549-97-9 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2563 310/B/30/63/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
20 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบแระมาณ) 30/01/2563 310/40/63/18 สำนักงานทางหลวงที่ 18
21 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 8073.15 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
23 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
24 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
25 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงอนจำนวน 36,000 บาท โดยวิธีเฉพาะ้เจาะจง 30/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
26 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงินจำนวน 18,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/10/2562 62107016504 สำนักงานทางหลวงที่ 18
27 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 23,420 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 26/09/2562 310/35/62/173 สำนักงานทางหลวงที่ 18
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 58 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 24/09/2562 310/60/62/172 สำนักงานทางหลวงที่ 18
29 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
30 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 30 จาก 37 รายการ