f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/30/62/119 สำนักงานทางหลวงที่ 18
107 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/30/62/120 สำนักงานทางหลวงที่ 18
108 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถปิอัพ หมายเลข 44-0842-18-2 จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/-/62/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
109 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/62/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
110 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่งยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 17 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/-/62/100 สำนักงานทางหลวงที่ 18
111 ซื้อใบมีดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/117 สำนักงานทางหลวงที่ 18
112 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/116 สำนักงานทางหลวงที่ 18
113 ซื้ออะไหล่ของรถขุด-ตัก ล้อยาง หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/115 สำนักงานทางหลวงที่ 18
114 จ้างเหมาบริการทำสีตัวถังและกะบะของรถตรวจการณ์หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 11 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/-/62/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
115 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 05/09/2562 310/B/-/62/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
116 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไฟฟ้า ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 05/09/2562 310/B/-/62/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
117 ซื้อยางของรถฟร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/30/62/114 สำนักงานทางหลวงที่ 18
118 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบแอร์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
119 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซีลน้ำมันและปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6531-95-0 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/-/62/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
120 ซื้อยางของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/30/62/113 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 106 ถึง 120 จาก 236 รายการ