f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 310/40/66/131 สำนักงานทางหลวงที่ 18
107 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 1 ชุด (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 16/08/2566 310/B/30/65/128 สำนักงานทางหลวงที่ 18
108 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 03/08/2566 310/B/-66/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
109 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/08/2566 310/B/35/66/127 สำนักงานทางหลวงที่ 18
110 จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดมาด้วของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 12 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 11/08/2566 310/B/-/66/73 สำนักงานทางหลวงที่ 18
111 จ้างเหมาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 6 รายการ 11/08/2566 310/B/-/66/71 สำนักงานทางหลวงที่ 18
112 ซื้อใบมีดของรถตักหน้า - ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09/08/2566 310/B/30/66/126 สำนักงานทางหลวงที่ 18
113 ซื้อยาง TIRE SIZE 7.50-16-12 PR ของรถบรรทุกขนาดขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 310/B/30/66/124 สำนักงานทางหลวงที่ 18
114 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/65 R 16 ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0910-18-9 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 310/B/30/66/123 สำนักงานทางหลวงที่ 18
115 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง ของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9356-14-7 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 310/B/30/66/122 สำนักงานทางหลวงที่ 18
116 ซื้อยางนอก ขนาด 16.9-28-12 ชั้น ของรถตักหน้า- ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุนฯ) 07/08/2566 310/B/30/66/125 สำนักงานทางหลวงที่ 18
117 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 07/08/2566 310/35/66/125 สำนักงานทางหลวงที่ 18
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 04/08/2566 310/40/66/120 สำนักงานทางหลวงที่ 18
119 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 04/08/2566 310/40/66/122 สำนักงานทางหลวงที่ 18
120 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ติดมาด้วย ตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานเงินทุน) 03/08/2566 310/B/-/66/69 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 106 ถึง 120 จาก 968 รายการ