f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 8,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 01/09/2566 310/35/66/145 สำนักงานทางหลวงที่ 18
92 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 31/08/2566 310/20/66/143 สำนักงานทางหลวงที่ 18
93 จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 28/08/2566 310/-/66/141 สำนักงานทางหลวงที่ 18
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 25/08/2566 310/60/66/140 สำนักงานทางหลวงที่ 18
95 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 25/08/2566 310/40/66/138 สำนักงานทางหลวงที่ 18
96 จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะระบบตังถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-0924-18-4 จำนวน 6 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 310/B/-/66/78 สำนักงานทางหลวงที่ 18
97 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 66089461477 สำนักงานทางหลวงที่ 18
98 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215-65 R 16 จำนวน 4 เส้น (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 66089459139 สำนักงานทางหลวงที่ 18
99 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถยกกระเช้า หมายเลข 78-6001-89-5 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 310/B/30/66/138 สำนักงานทางหลวงที่ 18
100 ซื้อ BATTER 12 V75Ah MF รถหมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 66089458942 สำนักงานทางหลวงที่ 18
101 จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 22/08/2566 310/B/-/66/76 สำนักงานทางหลวงที่ 18
102 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6086-03-0 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 310/B/-/66/77 สำนักงานทางหลวงที่ 18
103 จ้างเหมางานซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิคของรถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลข 77-6210-17-6 จำนวน 5 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 23/08/2566 310/B/-/66/79 สำนักงานทางหลวงที่ 18
104 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ OKI B412 (สีดำ) จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 310/40/66/136 สำนักงานทางหลวงที่ 18
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/08/2566 310/40/66/135 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 91 ถึง 105 จาก 968 รายการ