f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อยางของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/30/62/113 สำนักงานทางหลวงที่ 18
92 ซื้อกรวยจราจร (ขนาด 80 ซม. คาดแถบจราจร) จำนวน 24 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 02/09/2562 310/60/62/150 สำนักงานทางหลวงที่ 18
93 ซื้อป้ายพับสามเหลี่ยมติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน จำนวน 2 อัน 02/09/2562 02/09/2562 310/60/62/151 สำนักงานทางหลวงที่ 18
94 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถหางลาก หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 02/09/2562 310/B/-/62/89 สำนักงานทางหลวงที่ 18
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2562 28/08/2562 310/60/62/135 สำนักงานทางหลวงที่ 18
96 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 310/40/62/142 สำนักงานทางหลวงที่ 18
97 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 310/40/62/144 สำนักงานทางหลวงที่ 18
98 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2562 30/08/2562 310/40/62/141 สำนักงานทางหลวงที่ 18
99 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 30/08/2562 30/08/2562 310/60/62/143 สำนักงานทางหลวงที่ 18
100 จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 รายการ 30/08/2562 30/08/2562 310/-/62/145 สำนักงานทางหลวงที่ 18
101 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 49 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 310/40/62/137 สำนักงานทางหลวงที่ 18
102 ซื้ออะไหล่ของรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 1 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 310/B/30/62/111 สำนักงานทางหลวงที่ 18
103 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงผนังกั้นห้องน้ำสำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 แห่ง 29/08/2562 29/08/2562 310/-/62/138 สำนักงานทางหลวงที่ 18
104 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 53 รายการ 29/08/2562 29/08/2562 310/B/30/62/110 สำนักงานทางหลวงที่ 18
105 จ้างรื้อถอนและติดตั้งสายสลิงธงชาติไทยใหม่ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิล (สายสลิงแสตนเลสอย่างดี) จำนวน 1 งาน 28/08/2562 21/08/2562 310/-/62/115 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 91 ถึง 105 จาก 207 รายการ