f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อยางTYRE 11.00-20-14 PR ของรถพ่วง หมายเลข 15-6226-94-2 จำนวน 3 คัน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 07/09/2566 310/B/30/66/154 สำนักงานทางหลวงที่ 18
77 ซื้อไส้กรองของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 6 รายการ 07/09/2566 310/B/30/66/151 สำนักงานทางหลวงที่ 18
78 ซื้่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 07/09/2566 310/20/66/150 สำนักงานทางหลวงที่ 18
79 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 310/B/-/66/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
80 จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบตังถังและกระบะของรถบรรทุกขนาดไม่เกิน 1 ตัน หมายเลข 44-9956-17-2 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 310/B/-/66/86 สำนักงานทางหลวงที่ 18
81 จ้างซ่อมระบบำฮดรอลิคของรถขุด หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 310/B/-/66/85 สำนักงานทางหลวงที่ 18
82 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06/09/2566 310/B/30/66/146 สำนักงานทางหลวงที่ 18
83 ซื้อใบมีดของรถขุด หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะเจาะ) 06/09/2566 310/B/30/66/147 สำนักงานทางหลวงที่ 18
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/09/2566 310/50/66/147 สำนักงานทางหลวงที่ 18
85 ซื้อตลับหมึกสีดำริโก้ SP 230 (3K) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/09/2566 310/40/66/148 สำนักงานทางหลวงที่ 18
86 ซื้อของใช้โรงงาน จำนวน 23 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 310/B/85/66/83 สำนักงานทางหลวงที่ 18
87 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 310/B/30/66/144 สำนักงานทางหลวงที่ 18
88 ซื้อยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6716-02-0 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 310/B/30/66/145 สำนักงานทางหลวงที่ 18
89 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกขนาด 3-4.5 ตัน หมายเลข 46-7118-20-7 จำนวน 17 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 04/09/2566 310/B/30/66/143 สำนักงานทางหลวงที่ 18
90 จ้างซ่อมบำรุงระบบอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6315-18-0 จำนวน 7 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 30/08/2566 310/B/-/66/82 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 76 ถึง 90 จาก 968 รายการ