f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาบริการซ่อมระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 7 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/-/62/98 สำนักงานทางหลวงที่ 18
77 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิคล้อยาง หมายเลข 82-6125-14-0 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/30/62/119 สำนักงานทางหลวงที่ 18
78 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/30/62/120 สำนักงานทางหลวงที่ 18
79 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องล่างของรถปิอัพ หมายเลข 44-0842-18-2 จำนวน 1 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/-/62/99 สำนักงานทางหลวงที่ 18
80 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6136-15-8 จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/62/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
81 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่งยนต์ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6547-97-7 จำนวน 17 รายการ 10/09/2562 10/09/2562 310/B/-/62/100 สำนักงานทางหลวงที่ 18
82 ซื้อใบมีดรถฟาร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/117 สำนักงานทางหลวงที่ 18
83 ซื้อใบมีดของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 3 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/116 สำนักงานทางหลวงที่ 18
84 ซื้ออะไหล่ของรถขุด-ตัก ล้อยาง หมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 6 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/30/62/115 สำนักงานทางหลวงที่ 18
85 จ้างเหมาบริการทำสีตัวถังและกะบะของรถตรวจการณ์หมายเลข 21-6666-17-4 จำนวน 11 รายการ 09/09/2562 09/09/2562 310/B/-/62/97 สำนักงานทางหลวงที่ 18
86 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ระบบตัวถังและกระบะของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 05/09/2562 310/B/-/62/95 สำนักงานทางหลวงที่ 18
87 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ไฟฟ้า ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 05/09/2562 310/B/-/62/96 สำนักงานทางหลวงที่ 18
88 ซื้อยางของรถฟร์มแทรคเตอร์ติดเครื่องตัดหญ้า หมายเลข 68-6219-96-2 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/30/62/114 สำนักงานทางหลวงที่ 18
89 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบแอร์ของรถบรรทุกขนาด 3.5 ตัน หมายเลข 46-6328-04-9 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/-/62/90 สำนักงานทางหลวงที่ 18
90 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซีลน้ำมันและปั๊มน้ำของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6531-95-0 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/09/2562 03/09/2562 310/B/-/62/93 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 76 ถึง 90 จาก 207 รายการ