f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 05/07/2566 310/45/66/106 สำนักงานทางหลวงที่ 18
47 ซื้อน้ำมันดีเซล (ฺB7) จำนวน 3,554 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 27/09/2566 310/35/66/168 สำนักงานทางหลวงที่ 18
48 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2566 310/50/66/166 สำนักงานทางหลวงที่ 18
49 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 21/09/2566 310/40/66/167 สำนักงานทางหลวงที่ 18
50 ซื้อยางของรถลากจูง หมายเลข 61-6018-94-2 จำนวน 3 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 19/09/2566 310/B/30/66/160 สำนักงานทางหลวงที่ 18
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 19/09/2566 310/40/66/165 สำนักงานทางหลวงที่ 18
52 ซื้อกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 18/09/2566 310/20/66/161 สำนักงานทางหลวงที่ 18
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 12/09/2566 310/60/66/158 สำนักงานทางหลวงที่ 18
54 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 18/09/2566 310/B/40/66/98 สำนักงานทางหลวงที่ 18
55 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 13/09/2566 310/40/66/160 สำนักงานทางหลวงที่ 18
56 ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(งานงบประมาณ) 13/09/2566 310/40/66/160 สำนักงานทางหลวงที่ 18
57 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6800-04-5 จำนวน 2 รายการ 12/09/2566 310/B/30/66/157 สำนักงานทางหลวงที่ 18
58 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกติดเครน หมายเลข 74-6271-21-5 จำนวน 10 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 310/B/30/66/155 สำนักงานทางหลวงที่ 18
59 ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6800-04-5 จำนวน 1 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 310/B/30/66/156 สำนักงานทางหลวงที่ 18
60 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลข 23-6051-95-6 จำนวน 2 ลูก (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 12/09/2566 310/B/30/66/159 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 46 ถึง 60 จาก 968 รายการ