f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกเครื่องจักร 10 ล้อ หมายเลข 64-6015-95-3 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/7 สำนักงานทางหลวงที่ 18
32 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-1404-14 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
34 จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2562 13/12/2562 310/B/-/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 03/12/2562 03/12/2562 310/40/63/9 สำนักงานทางหลวงที่ 18
36 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000 กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
37 จ้างเหมาบริการ ตรวจครบกำหนดเช็คระยะ 150,000กม. ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 12 รายการ 27/11/2562 27/11/2562 310/B/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
38 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 15/11/2562 15/11/2562 310/40/62/7 สำนักงานทางหลวงที่ 18
39 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์และระบบห้ามล้อของรถตรวจการณ์ หมายเลข ๒๑-๖๖๖๖-๑๗-๔ จำนวน ๑๘ รายการ 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
40 8073.15 15/11/2562 15/11/2562 310/B/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
41 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (งานงบประมาณ) 14/11/2562 14/11/2562 310/45/63/6 สำนักงานทางหลวงที่ 18
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เป็นเงินจำนวน 11,985.00 บาท 12/11/2562 12/11/2562 310/60/63/5 สำนักงานทางหลวงที่ 18
43 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 29/10/2562 310/-/63/2 สำนักงานทางหลวงที่ 18
44 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 29/10/2562 310/-/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
45 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 29/10/2562 310/-/63/1 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 31 ถึง 45 จาก 207 รายการ