f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการ 24/09/2562 310/-/62/171 สำนักงานทางหลวงที่ 18
182 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ 24/09/2562 310/60/62/167 สำนักงานทางหลวงที่ 18
183 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2562 310/B/85/62/103 สำนักงานทางหลวงที่ 18
184 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
185 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 310/70/62/159 สำนักงานทางหลวงที่ 18
186 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,000 ลิตร 16/09/2562 310/35/62/160 สำนักงานทางหลวงที่ 18
187 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 50 รายการ 16/09/2562 310/60/62/158 สำนักงานทางหลวงที่ 18
188 ซื้อยางของรถขุด - ตัก ล้อยาง หมายเลข 15-6508-17-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/30/62/130 สำนักงานทางหลวงที่ 18
189 ซื้อยางของรถพ่วง/หางลาก รถหมายเลข 77-6188-14-9 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/30/62/129 สำนักงานทางหลวงที่ 18
190 ซื้อยางของรถหางลาก จำนวน 3 รายการ รถหมายเลข 15-6226-94-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/30/62/128 สำนักงานทางหลวงที่ 18
191 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
192 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 310/B/85/62/102 สำนักงานทางหลวงที่ 18
193 ซื้อยางรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6222-04-2 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 310/B/30/62/127 สำนักงานทางหลวงที่ 18
194 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-9153-13-2 จำนวน 9 รายการ 11/09/2562 310/B/-/62/101 สำนักงานทางหลวงที่ 18
195 ซื้อยางของรถบรรทุกกระบะเท หมายเลข 23-6052-95-7 จำนวน 3 รายการ 11/09/2562 310/B/30/62/126 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 181 ถึง 195 จาก 331 รายการ