f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
181 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6860-05-0 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 22/01/2562 310/B/30/62/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
182 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบส่งกำลังของรถยก หมายเลข 73-0017-67-6 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15/01/2562 310/B/-/62/19 สำนักงานทางหลวงที่ 18
183 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุง รักษาระบบเครื่องยนต์ของรถตรวจการณ์ หมายเลข 21-6500-15-5 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15/01/2562 310/B/-/62/20 สำนักงานทางหลวงที่ 18
184 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15/01/2562 310/B/30/62/34 สำนักงานทางหลวงที่ 18
185 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6494-94-0 จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15/01/2562 310/B/30/62/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
186 ซื้อแบตเตอรี่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6860-05-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 15/01/2562 310/B/30/62/32 สำนักงานทางหลวงที่ 18
187 ซื้อไส้กรองของรถบรรทุกเครื่องจักร หมายเลข 64-6017-97-5 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2562 03/01/2562 310/B/30/62/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
188 ซื้อหมึก Tonner HP 30X (CF230X) 312 จำนวน 2 กล่อง 03/01/2562 03/01/2562 310/40/62/19 สำนักงานทางหลวงที่ 18
189 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๘๑๗๕-๐๗-๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
190 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๙๐๐๔-๑๑-๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/25 สำนักงานทางหลวงที่ 18
191 ซื้ออะไหล่ของรถปิคอัพ หมายเลข ๔๔-๘๑๗๕-๐๗-๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/24 สำนักงานทางหลวงที่ 18
192 ซื้อแบตเตอรี่ของรถขุดไฮดรอลิค หมายเลข ๘๒-๖๑๓๖-๑๕-๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 27/12/2561 310/B/30/62/23 สำนักงานทางหลวงที่ 18
193 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 26/12/2561 26/12/2561 310/40/62/17 สำนักงานทางหลวงที่ 18
194 จ้างเหมาบริการ ซ่อม บำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคขิงรถบริการอัดฉีด หมายเลข 27-6024-92-1 จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 17/12/2561 310/B/-/62/11 สำนักงานทางหลวงที่ 18
195 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบส่งกำลังของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข ๒๕-๖๘๖๐-๐๕-๐ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 11/12/2561 310/B/-/62/10 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 181 ถึง 195 จาก 207 รายการ