f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ ของรถปิคอัพ หมายเลข 44-0012-17-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 310/ฺB/-/63/35 สำนักงานทางหลวงที่ 18
32 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสารสำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/04/2563 eb-สทล.18/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
33 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 18 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 หลัง 09/04/2563 eb-สทล.18/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4287 ตอนควบคุม 0101 ตอน ท่าชะมวง - ควนลัง ระหว่าง กม.21+600 กม.24+135 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 49อ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047131186) 08/04/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
35 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และส่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงแฟลตพักอาศัย 5 ชั้น 16 ครอบครัว สำนักงานทางหลวงที่ 18 08/04/2563 310/-/63/37 สำนักงานทางหลวงที่ 18
36 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกขนาด 4.5-6 ตัน หมายเลข 47-6006-90-8 จำนวน 38 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 310/B/30/63/30 สำนักงานทางหลวงที่ 18
37 ซื้ออะไหล่ของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6496-94-1 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2563 310/B/30/63/29 สำนักงานทางหลวงที่ 18
38 ซื้ออะไหล่ของรถเกลี่ย หมายเลข 41-5108-79-9 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2562 310/B/30/63/11 สำนักงานทางหลวงที่ 18
39 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
40 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/11/2562 310/40/63/3 สำนักงานทางหลวงที่ 18
41 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2562 310/35/63/4 สำนักงานทางหลวงที่ 18
42 จ้างซ่อมทรัพย์สิ้นเสียหายจากอุบัติเหตุของ สำนักงานทางหลวงที่ 18 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเแพาะเจาะจง 22/08/2562 310/-/62/118 สำนักงานทางหลวงที่ 18
43 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เป็นเงินจำนวน 621,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 310/35/62/177 สำนักงานทางหลวงที่ 18
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการเป็นเงินจำนวน 74,356.44 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 310/60/62/168 สำนักงานทางหลวงที่ 18
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เป็นเงินจำนวน 7,200.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 310/45/62/170 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 31 ถึง 45 จาก 59 รายการ