f
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4309 ตอนควบคม 0100 ตอน สามแยกทุ่งวัง-สงขลา ระหว่าง กม.3+750 - กม.7+679 ปริมาณ 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
17 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
18 จ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เกาะยอ-ทุ่งหวัง ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
19 จ้างเหมาโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+100 - กม.2+187 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
20 จ้างเหมางานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 4135 ตอน ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ ระหว่าง กม.3+490 - กม.6+500 ปริมาณ 1แห่ง 12/11/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
21 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
22 งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 20/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
23 จ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานซ่อมเครื่องจักร สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 14/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
24 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา) จ.สงขลา 1 แห่ง 08/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
25 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
26 งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1403 ตอน คลองหวะ - พังลา ตอน 2 ระหว่าง กม.1269+588 - กม.1271+309 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 31 รายการ 07/10/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 18
27 ซื้ออะไหล่ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2563 310/B/30/63/67 สำนักงานทางหลวงที่ 18
28 จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาซีลลูกสูบกระบอกไฮดรอลิคชุดคว่ำหงายบุ้งกี้ ของรถตักล้อยาง หมายเลข 72-6001-87-8 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 310/B/-/63/47 สำนักงานทางหลวงที่ 18
29 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเอกสาร 21/04/2563 eb-สทล.18/5/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
30 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) 20/04/2563 eb-สทล.18/4/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 18
แสดง 16 ถึง 30 จาก 59 รายการ