f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 18
Office of Highway 18
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่งอย่างยั่งยืน
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์
ลงวันที่ 07/06/2562

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์
หมายเหตุ : สำนักงานทางหลวงที่ 18 จะแจ้งเป็นหนังสือให้ไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานเมื่อมีตำแหน่งยามรักษาการณ์ว่าง

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน ปฏิบัติหน้าที่ ยามรักษาการณ์ หมายเหตุ : สำนักงานทางหลวงที่ 18 จะแจ้งเป็นหนังสือให้ไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติงานเมื่อมีตำแหน่งยามรักษาการณ์ว่าง 82 ดาวน์โหลด

'