f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 21/01/2562 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสตูล เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา แบบสี่เหลี่ยม ( Natural Rubber Guide Post ) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.0+000 - 99+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 18/12/2561 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกละงู - โลตัส ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.96+624 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 27/11/2561 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 13 จาก 13 รายการ