f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 20/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 60+300 - กม. 71+815, ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 - กม. 99+575, ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 01 เปลี่ยนแปลงแผน
2 15/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.81+575 - กม.92+460 ปริมาณงาน 460 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 14/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 60+300 - กม. 71+815, ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 - กม. 99+575, ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 01 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 14/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 60+300 - กม. 71+815, ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม. 98+805 - กม. 99+575, ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอนควบคุม 01 เปลี่ยนแปลงแผน
5 14/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางเท้าทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.86+700 - กม.89+115 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 14/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม. 1+060 - กม.23+144 เป็นตอนๆ ปริมาณงาน 477 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 416 ตอนควบคุม 0101 ตอน ฉลุง - ละงู ที่ กม.6+200 และทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ที่ กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 08/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.21+295 - กม.54+775 และทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.54+775 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 08/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงควนรู แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.21+479 LT เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 08/04/2563 แขวงทางหลวงสตูล จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสตูล ตามแบบมาตรฐานสำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 61 รายการ