f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/11/2566 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/05/2566 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ที่ กม.3+400 (แยกทางงอ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/05/2566 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.113+856 (แยกแป-ระเหนือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/05/2566 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ที่ กม.3+400 (แยกทางงอ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
5 10/03/2566 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.132+685 (แยกกุบังจามัง) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 09/03/2566 แขวงทางหลวงสตูล จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.75+860 (แยกนาทอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 08/03/2566 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.75+860 (แยกนาทอน) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/11/2565 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.2+776 - กม.4+910 ระยะทาง 2.134 กม. ปริมาณงาน 25,610.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 15/11/2565 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ตามแบบส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม สำนักสำรวจและออกแบบ ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.2+651 - กม.11+716 ระยะทาง 9.065 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 5 รายก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 25/10/2565 แขวงทางหลวงสตูล งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.61+570 - กม.64+925 RT. ระยะทาง 3.355 กม. ปริมาณงาน 33,370.00 ตร.ม. จำนวน 11 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 198 รายการ