f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 12/12/2562 12/12/2562 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 19/11/2562 19/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แขวงทางหลวงสตูล
3 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 3 รายการ 26/07/2562 26/07/2562 สต/ข.๔/๒๕๖๒ แขวงทางหลวงสตูล
4 ขายทอดตลาดวัสดุเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 22/03/2562 22/03/2562 สต/ข.3/2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ