f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/06/2563 318/40/63/285 แขวงทางหลวงสตูล
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 318/60/63/281 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
108 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2563 318/45/63/280 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
109 จ้างเหมาทำการตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.89+070 - กม.89+386 ระยะทาง 0.316 กม. ปริมาณงาน 199.00 ตร.ม. 09/06/2563 318/-/63/279 แขวงทางหลวงสตูล
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 09/06/2563 318/40/63/278 แขวงทางหลวงสตูล
111 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2563 318/60/63/271 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/06/2563 318/40/63/272 แขวงทางหลวงสตูล
113 จ้างเหมาทำการถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4371 ตอนควบคุม 0100 ตอน สามแยก - หยงสตาร์ ระหว่าง กม.2+050 - กม.2+367 ระยะทาง 0.317 กม. ปริมาณงาน 14,000.00 ตร.ม. 04/06/2563 318/-/63/267 แขวงทางหลวงสตูล
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 318/60/63/265 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
115 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/06/2563 318/70/63/263 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
116 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2563 318/35/63/257 แขวงทางหลวงสตูล
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน 29/05/2563 318/40/63/256 แขวงทางหลวงสตูล
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/60/63/245 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
119 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/70/63/244 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
120 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2563 318/60/63/246 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 106 ถึง 120 จาก 626 รายการ