f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงและการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 27/09/2562 26/09/2562 318/-/62/420 แขวงทางหลวงสตูล
107 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/397 แขวงทางหลวงสตูล
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/396 แขวงทางหลวงสตูล
109 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/402 แขวงทางหลวงสตูล
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/403 แขวงทางหลวงสตูล
111 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/405 แขวงทางหลวงสตูล
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/09/2562 25/09/2562 318/40/62/404 แขวงทางหลวงสตูล
113 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 24/09/2562 318/45/62/400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
114 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 25/09/2562 318/35/62/402 แขวงทางหลวงสตูล
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 24/09/2562 318/40/62/399 แขวงทางหลวงสตูล
116 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade 25/09/2562 24/09/2562 318/-/62/401 แขวงทางหลวงสตูล
117 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 19/09/2562 318/40/62/395 แขวงทางหลวงสตูล
118 ซื้อวัสดุสำนักงาน 23/09/2562 19/09/2562 318/40/62/394 แขวงทางหลวงสตูล
119 ซื้อวัสดุอื่นๆ 23/09/2562 19/09/2562 318/85/62/393 แขวงทางหลวงสตูล
120 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2562 18/09/2562 318/45/62/392 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 106 ถึง 120 จาก 385 รายการ