f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2563 318/60/63/301 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
92 ซื้อน้ำมันดีเซล 22/06/2563 318/35/63/299 แขวงทางหลวงสตูล
93 จ้างย้าย ล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-1565-45 22/06/2563 318/-/63/298 แขวงทางหลวงสตูล
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน 22/06/2563 318/40/63/297 แขวงทางหลวงสตูล
95 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 318/30/63/98 แขวงทางหลวงสตูล
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2563 318/60/63/296 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
97 างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M314 NV หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00746-57 17/06/2563 318/-/63/293 แขวงทางหลวงสตูล
98 จ้างทำป้ายพาสวูด สวนป่ากรมทางหลวง 4371 17/06/2563 318/-/63/291 แขวงทางหลวงสตูล
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/06/2563 318/40/63/292 แขวงทางหลวงสตูล
100 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2563 318/45/63/290 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
101 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 318/60/63/287 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
102 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2563 318/60/63/289 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
103 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/06/2563 318/40/63/288 แขวงทางหลวงสตูล
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/06/2563 318/45/63/283 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
105 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11/06/2563 318/40/63/286 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 91 ถึง 105 จาก 626 รายการ