f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/429 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
92 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 26/09/2562 318/40/62/422 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
93 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/425 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
94 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/409 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
95 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/407 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
96 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/408 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
97 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/406 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
98 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/410 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
99 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/411 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
100 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/412 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
101 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/415 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
102 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 25/09/2562 318/40/62/413 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
103 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 27/09/2562 318/60/62/426 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
104 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 26/09/2562 318/45/62/419 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
105 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/09/2562 25/09/2562 318/45/62/416 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 91 ถึง 105 จาก 385 รายการ