f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 05/11/2562 318/60/63/15 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 05/11/2562 318/60/63/12 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
78 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2562 28/10/2562 318/60/63/3 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
79 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/10/2562 22/10/2562 318/60/63/2 22 ตุลาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
80 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ย่านซื่อ - ตำมะลัง ระหว่าง กม.79+496 - กม.79+896 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/10/2562 17/10/2562 สต 32/2562 แขวงทางหลวงสตูล
81 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - ย่านซื่อ ระหว่าง กม.75+275 - กม.75+725 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/10/2562 17/10/2562 สต 31/2562 แขวงทางหลวงสตูล
82 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/10/2562 27/09/2562 318/40/62/430 แขวงทางหลวงสตูล
83 จ้างเหมาติดตั้งชุดกล้องวงจรปิด สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 30/09/2562 318/-/62/437 แขวงทางหลวงสตูล
84 จ้างเหมาติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในและระบบอินเตอร์เน็ตระบบไร้สาย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 30/09/2562 318/-/62/436 แขวงทางหลวงสตูล
85 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการก่อสร้างลานจอดรถบริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/432 แขวงทางหลวงสตูล
86 จ้างเหมาติดตั้งม่านพร้อมอุปกรณ์ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/424 แขวงทางหลวงสตูล
87 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 BTU จำนวน 14 เครื่อง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 01/10/2562 27/09/2562 318/-/62/431 แขวงทางหลวงสตูล
88 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2562 30/09/2562 318/40/62/435 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
89 จ้างเหมาติดตั้งระบบเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ระบบ สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (สำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 30/09/2562 27/09/2562 318/-/62/423 แขวงทางหลวงสตูล
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2562 27/09/2562 318/40/62/430 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 76 ถึง 90 จาก 385 รายการ