f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุอื่นๆ 22/07/2563 318/85/63/327 แขวงทางหลวงสตูล
77 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2563 318/35/63/326 แขวงทางหลวงสตูล
78 จ้างถอด ย้าย ล้างและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-07890-59 20/07/2563 318/-/63/323 แขวงทางหลวงสตูล
79 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20/07/2563 318/40/63/324 แขวงทางหลวงสตูล
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/07/2563 318/40/63/321 แขวงทางหลวงสตูล
81 63077224067 14/07/2563 318/60/63/317 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
82 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (CPU) 14/07/2563 318/-/63/320 แขวงทางหลวงสตูล
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน 14/07/2563 318/40/63/318 แขวงทางหลวงสตูล
84 จ้างเหมาตัดชุดเครื่องแบบยามรักษาการณ์ 06/07/2563 318/-/63/314 แขวงทางหลวงสตูล
85 จ้างเหมาทำการป้องกันและกำจัดปลวก บ้านพักเจ้าหน้าที่แขวงฯ 08/07/2563 318/-/63/313 แขวงทางหลวงสตูล
86 ซื้อวัสดุสำนักงาน 08/07/2563 318/40/63/310 แขวงทางหลวงสตูล
87 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 318/60/63/312 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
88 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2563 318/70/63/311 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
89 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิด High Mast หลอดไฟขนาด 400 W.MH. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยใช้เสาไฟ 25.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.5+000 - กม.5+250 ปริมาณงาน 2 ต้น จำนวน 3 รายการ 01/07/2563 สต 29/2563 แขวงทางหลวงสตูล
90 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 29/06/2563 318/35/63/302 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 76 ถึง 90 จาก 626 รายการ