f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/70/63/352 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/45/63/351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2563 318/60/63/355 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/08/2563 318/40/63/350 แขวงทางหลวงสตูล
65 ซื้อวัสดุอื่นๆ 19/08/2563 318/85/63/354 แขวงทางหลวงสตูล
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/60/63/349 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน 06/08/2563 318/40/63/340 แขวงทางหลวงสตูล
68 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+000 - กม.65+650 ระยะทาง 1.650 กม. ปริมาณงาน 19,800 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 04/08/2563 สต 30/2563 แขวงทางหลวงสตูล
69 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 03/08/2563 318/35/63/337 แขวงทางหลวงสตูล
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/07/2563 318/60/63/334 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
71 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2563 318/45/63/332 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
72 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 318/-/63/35 แขวงทางหลวงสตูล
73 63077429495 23/07/2563 318/60/63/331 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2563 318/60/63/329 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+520 ระยะทาง 1.020 กม. ปริมาณงาน 12,240 ตร.ม. จำนวน 19 รายการ 04/08/2563 eb-สต 13/2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 61 ถึง 75 จาก 626 รายการ