f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 19/11/2562 318/60/63/35 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
62 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2562 18/11/2562 318/35/63/31 แขวงทางหลวงสตูล
63 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน ที่ สต/ข.๑/๒๕๖๓ 27/11/2562 19/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 19 พ.ย.2562 แขวงทางหลวงสตูล
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/11/2562 14/11/2562 318/60/63/30 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/11/2562 14/11/2562 318/60/63/30 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
66 ซื้อวัสดุหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2562 14/11/2562 318/35/63/4 แขวงทางหลวงสตูล
67 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2562 08/11/2562 318/30/63/11 แขวงทางหลวงสตูล
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 06/11/2562 318/45/63/21 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
69 วัสดุไฟฟ้า 06/11/2562 06/11/2562 318/45/63/20 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 06/11/2562 318/60/63/19 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 06/11/2562 318/60/63/18 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
72 ซื้อวัสดุเกษตร 06/11/2562 06/11/2562 318/60/63/17 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
73 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 06/11/2562 318/60/63/16 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
74 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 06/11/2562 05/11/2562 318/60/63/13 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
75 ซื้อวัสดุเกษตร 06/11/2562 05/11/2562 31870/63/14 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 61 ถึง 75 จาก 385 รายการ