f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.26+000 26/08/2563 318/-/63/366 แขวงทางหลวงสตูล
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน 26/08/2563 318/40/63/367 แขวงทางหลวงสตูล
48 ซื้อน้ำมันดีเซล 25/08/2563 318/35/63/364 แขวงทางหลวงสตูล
49 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.30+978 - กม.31+025 ระยะทาง 0.047 กม. ปริมาณงาน 627 ตร.ม. จำนวน 5 รายการ 25/08/2563 318/-/63/362 แขวงทางหลวงสตูล
50 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.8+565 - กม.8+765 ระยะทาง 0.200 กม. ปริมาณงาน 1,800 ตร.ม. จำนวน 2 รายการ 25/08/2563 318/-/63/361 แขวงทางหลวงสตูล
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 318/60/63/365 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
52 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 318/60/63/360 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/08/2563 318/40/63/363 แขวงทางหลวงสตูล
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/30/63/114 แขวงทางหลวงสตูล
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/35/63/116 แขวงทางหลวงสตูล
56 จ้างอัดน้ำยาถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 24/08/2563 318/-/63/357 แขวงทางหลวงสตูล
57 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ CPU หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-001-09203-58 24/08/2563 318/-/63/358 แขวงทางหลวงสตูล
58 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/08/2563 318/40/63/359 แขวงทางหลวงสตูล
59 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/40/63/39 แขวงทางหลวงสตูล
60 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2563 318/45/63/353 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 46 ถึง 60 จาก 626 รายการ