f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 11/12/2562 04/12/2562 318/60/63/56 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
47 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว 04/12/2562 03/12/2562 318/-/63/53 แขวงทางหลวงสตูล
48 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M314 NV 04/12/2562 04/12/2562 318/-/63/55 แขวงทางหลวงสตูล
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2562 03/12/2562 318/60/63/52 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
50 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 03/12/2562 03/12/2562 318/45/63/51 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 03/12/2562 03/12/2562 318/60/63/50 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
52 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2562 28/11/2562 318/35/63/45 แขวงทางหลวงสตูล
53 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 27/11/2562 26/11/2562 318/-/63/44 แขวงทางหลวงสตูล
54 ซื้อวัสดุอื่นๆ 27/11/2562 26/11/2562 318/85/63/43 แขวงทางหลวงสตูล
55 ซื้อวัสดุเกษตร 27/11/2562 26/11/2562 318/70/63/42 แขวงทางหลวงสตูล
56 ซื้อวัสดุเกษตร 27/11/2562 26/11/2562 318/70/63/41 แขวงทางหลวงสตูล
57 ซื้อวัสดุโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2562 22/11/2562 318/85/63/5 แขวงทางหลวงสตูล
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 21/11/2562 318/60/63/39 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 19/11/2562 318/60/63/37 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/11/2562 19/11/2562 318/60/63/36 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 46 ถึง 60 จาก 385 รายการ