f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000 - กม.23+425 ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 02/09/2563 318/-/63/385 แขวงทางหลวงสตูล
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 318/60/63/383 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 318/60/63/382 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 แขวงทางหลวงสตูล
34 จ้างเหมาติดตั้งหลัก กม.ย่อย ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 ระยะทาง 54.775 กม. 01/09/2563 318/-/63/384 แขวงทางหลวงสตูล
35 ซื้อวัสดุสำนักงาน 01/09/2563 318/40/63/381 แขวงทางหลวงสตูล
36 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+000 - กม.131+072 และทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ศาลากันตง - ตำมะลัง ระหว่าง กม.93+240 - กม.99+890 31/08/2563 318/-/63/378 แขวงทางหลวงสตูล
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน 28/08/2563 318/40/63/375 แขวงทางหลวงสตูล
38 วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2563 318/30/63/126 แขวงทางหลวงสตูล
39 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 318/35/63/44 แขวงทางหลวงสตูล
40 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติกบริเวณคอนกรีตบาริเออร์เกาะกลางถนน ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู- ฉลุง ระหว่าง กม.113+890-กม.114+620 27/08/2563 318/-/63/373 แขวงทางหลวงสตูล
41 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2563 318/30/63/124 แขวงทางหลวงสตูล
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 318/60/63/372 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 25/08/2563 318/30/63/123 แขวงทางหลวงสตูล
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/08/2563 318/30/63/121 แขวงทางหลวงสตูล
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/08/2563 318/60/63/371 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 31 ถึง 45 จาก 626 รายการ