f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 02/01/2563 318/35/63/79 แขวงทางหลวงสตูล
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/71 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/70 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/69 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/68 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
36 ซื้อวัสดุเกษตร 28/12/2562 25/12/2562 318/70/63/67 ลงวันที่ 318/70/63/67 แขวงทางหลวงสตูล
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 28/12/2562 25/12/2562 318/45/63/66 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/65 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23/12/2562 18/12/2562 318/60/63/63 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
40 ขายทอดตลาด 20/12/2562 18/11/2562 สต/ข.1/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
41 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2562 16/12/2562 318/-/63/6 แขวงทางหลวงสตูล
42 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2562 16/12/2562 318/35/63/62 แขวงทางหลวงสตูล
43 จ้างเหม่าซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย 17/12/2562 11/12/2562 318/-/63/59 แขวงทางหลวงสตูล
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/12/2562 13/12/2562 318/60/63/61 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 12/12/2562 11/12/2562 318/45/63/58 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 31 ถึง 45 จาก 385 รายการ