f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 04/01/2562 318/60/62/81 แขวงทางหลวงสตูล
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 04/01/2562 318/60/62/80 แขวงทางหลวงสตูล
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 04/01/2562 318/60/62/76 แขวงทางหลวงสตูล
364 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/01/2562 04/01/2562 318/60/62/79 แขวงทางหลวงสตูล
365 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอน ทุ่งตำเสา-สวนเทศ ระหว่าง กม.0+000-กม.23+428 ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 155,676.00 ตร.ม. 04/01/2562 03/01/2562 318/-/62/75 แขวงทางหลวงสตูล
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.15+875 - กม.17+855 ระยะทาง 1.980 กม. ปริมาณงาน 23,760 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 04/01/2562 04/01/2562 สต 21/2562 แขวงทางหลวงสตูล
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 25/12/2561 318/60/62/70 แขวงทางหลวงสตูล
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 25/12/2561 318/60/62/71 แขวงทางหลวงสตูล
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 24/12/2561 318/60/62/67 แขวงทางหลวงสตูล
370 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 24/12/2561 318/60/62/66 แขวงทางหลวงสตูล
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 24/12/2561 318/60/62/68 แขวงทางหลวงสตูล
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 24/12/2561 318/60/62/65 แขวงทางหลวงสตูล
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2561 24/12/2561 318/60/62/69 แขวงทางหลวงสตูล
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 26/12/2561 24/12/2561 318/-/62/64 แขวงทางหลวงสตูล
375 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000-กม.21+000 ปริมาณงาน 103,536.00 ตร.ม. 18/12/2561 17/12/2561 318/-/62/62 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 361 ถึง 375 จาก 385 รายการ