f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
361 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 318/45/62/392 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
362 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2562 318/40/62/391 แขวงทางหลวงสตูล
363 ซื้อวัสดุสำนักงาน 18/09/2562 318/40/62/387 แขวงทางหลวงสตูล
364 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม. 72+367 - กม. 72+767 ระยะทาง 0.400 กม. ปริมาณงาน 7,840.00 ตร.ม. จำนวน 12 รายการ 18/09/2562 สต 30/2562 แขวงทางหลวงสตูล
365 ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/09/2562 318/40/62/383 แขวงทางหลวงสตูล
366 ซื้อวัสดุอื่นๆ 17/09/2562 318/85/62/384 แขวงทางหลวงสตูล
367 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2562 318/60/62/380 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
368 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 16/09/2562 318/35/62/381 แขวงทางหลวงสตูล
369 ซื้อวัสดุอื่นๆ 13/09/2562 318/85/02/377 แขวงทางหลวงสตูล
370 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2562 318/-/62/51 แขวงทางหลวงสตูล
371 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 318/60/62/371 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 318/60/62/374 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
373 ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 318/70/62/373 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
374 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2562 318/60/62/372 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
375 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิด Diamond Grade แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน ควบคุม 0102 ตอน ละงู-ฉลุง ระหว่าง กม.96+663-กม.127+663 เป็นช่วงๆ 06/09/2562 318/-/62/370 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 361 ถึง 375 จาก 626 รายการ