f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 318/45/62/416 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
347 จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงและการขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.83+738 (บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงสตูล) 26/09/2562 318/-/62/420 แขวงทางหลวงสตูล
348 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 318/40/62/397 แขวงทางหลวงสตูล
349 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 318/40/62/396 แขวงทางหลวงสตูล
350 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 318/40/62/402 แขวงทางหลวงสตูล
351 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 318/40/62/403 แขวงทางหลวงสตูล
352 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 318/40/62/405 แขวงทางหลวงสตูล
353 ซื้อวัสดุสำนักงาน 25/09/2562 318/40/62/404 แขวงทางหลวงสตูล
354 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/09/2562 318/45/62/400 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 แขวงทางหลวงสตูล
355 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 318/35/62/402 แขวงทางหลวงสตูล
356 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24/09/2562 318/40/62/399 แขวงทางหลวงสตูล
357 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Diamond Grade 24/09/2562 318/-/62/401 แขวงทางหลวงสตูล
358 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 318/40/62/395 แขวงทางหลวงสตูล
359 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19/09/2562 318/40/62/394 แขวงทางหลวงสตูล
360 ซื้อวัสดุอื่นๆ 19/09/2562 318/85/62/393 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 346 ถึง 360 จาก 626 รายการ