f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอน บ้านนา-ละงู ระหว่าง กม.30+000 - กม.40+680 และทางหลวงหมายเลข 4371 ตอน สามแยก-หยงสตาร์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.8+959 ด้านซ้ายทางและด้านขวาทางเป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 209,667.00 ตร.ม. 25/01/2562 24/01/2562 318/-/62/107 แขวงทางหลวงสตูล
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณแยกละงู - โลตัส ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.96+624 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 14 รายการ 25/01/2562 25/01/2562 สต 22/2562 แขวงทางหลวงสตูล
348 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2562 23/01/2562 318/60/62/106 แขวงทางหลวงสตูล
349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 23/01/2562 21/01/2562 318/30/62/39 แขวงทางหลวงสตูล
350 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 62017348934 23/01/2562 21/01/2562 318/30/62/39 แขวงทางหลวงสตูล
351 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 21/01/2562 318/60/62/100 แขวงทางหลวงสตูล
352 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2562 21/01/2562 318/60/62/99 แขวงทางหลวงสตูล
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 21/01/2562 15/01/2562 318/-/62/98 แขวงทางหลวงสตูล
354 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 10/01/2562 318/60/62/90 แขวงทางหลวงสตูล
355 ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่า ทางหลวงหมายเลข 4051 ตอน นาลาน-เจ๊ะบิลัง ระหว่าง กม.0+000-กม.9+170 ปริมาณงานทั้งสิ้น 116,066.00 ตร.ม. 15/01/2562 14/01/2562 318/-/62/92 แขวงทางหลวงสตูล
356 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล 15/01/2562 14/01/2562 318/35/62/93 แขวงทางหลวงสตูล
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ 11/01/2562 07/01/2562 318/30/62/33 แขวงทางหลวงสตูล
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4137 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทุ่งตำเสา - สวนเทศ ระหว่าง กม.18+750 - กม.18+950 ปริมาณงาน 846 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 11/01/2562 10/01/2562 318/-/62/84 แขวงทางหลวงสตูล
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุยานพาหนะ 09/01/2562 27/12/2561 318/-/62/8 แขวงทางหลวงสตูล
360 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2562 04/01/2562 318/60/62/83 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 346 ถึง 360 จาก 385 รายการ