f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2563 23/01/2563 318/60/63/98 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
17 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 24/01/2563 22/01/2563 318/60/63/97 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 22/01/2563 22/01/2563 318/60/63/96 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/01/2563 16/01/2563 318/60/63/95 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
20 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 16/01/2563 09/01/2563 318/-/63/89 แขวงทางหลวงสตูล
21 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 13/01/2563 318/35/63/93 แขวงทางหลวงสตูล
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/01/2563 10/01/2563 318/45/63/91 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/01/2563 07/01/2563 318/45/63/83 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/85 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/86 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 08/01/2563 318/60/63/88 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
27 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/73 แขวงทางหลวงสตูล
28 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/72 แขวงทางหลวงสตูล
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 07/01/2563 07/01/2563 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
30 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 06/01/2563 21/11/2562 318/-/63/40 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 16 ถึง 30 จาก 385 รายการ