f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2563 318/30/63/133 แขวงทางหลวงสตูล
17 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2563 318/35/63/406 แขวงทางหลวงสตูล
18 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/09/2563 318/40/63/400 แขวงทางหลวงสตูล
19 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก (บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม)ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ที่ กม.65+752 และ กม.67+064 05/09/2563 318/-/63/401 แขวงทางหลวงสตูล
20 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก (บริเวณสะพานลอยคนเดินข้าม) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.32+790 และกม.39+368 11/09/2563 318/-/63/398 แขวงทางหลวงสตูล
21 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสง สีเหลืองชนิด Diamond Grade แบบสองหน้า ขนาด 15x15 ซม. 10/09/2563 318/-/63/397 แขวงทางหลวงสตูล
22 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10/09/2563 318/40/63/395 แขวงทางหลวงสตูล
23 จ้างเหมาติดตั้งเครื่องหมายนำทาง เป้าสะท้อนแสง สีเหลือง ชนิด Diamond Gradeแบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 09/09/2563 318/-/63/393 แขวงทางหลวงสตูล
24 จ้างเหมาทำการทาสีน้ำพลาสติก(บริเวณสะพาน) ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0103 ตอน ศาลากันตง - ตำมะลัง ระหว่าง กม.94+550 - กม.98+600 และทางหลวงหมายเลข 421 ตอนควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ที่ กม.9+820 09/09/2563 318/-/63/394 แขวงทางหลวงสตูล
25 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 318/35/63/391 แขวงทางหลวงสตูล
26 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/09/2563 318/-/63/46 แขวงทางหลวงสตูล
27 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2563 318/-/63/45 แขวงทางหลวงสตูล
28 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 318/35/63/379 แขวงทางหลวงสตูล
29 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2563 318/35/63/391 แขวงทางหลวงสตูล
30 จ้างเหมาทำการตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า-ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.21+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 160,779.00 ตร.ม. 03/09/2563 318/-/63/390 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 16 ถึง 30 จาก 626 รายการ