f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) 30/11/2566 318/35/67/42 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 01/12/2566 318/35/67/43 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 30/11/2566 318/45/67/39 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 318/60/67/40 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 30/11/2566 318/60/67/41 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุเกษตร 30/11/2566 318/70/67/38 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุเกษตร 23/11/2566 318/70/67/36 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 21/11/2566 318/40/67/3 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/11/2566 318/30/67/21 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 318/45/67/34 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 318/60/67/33 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 318/60/67/32 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 318/60/67/31 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17/11/2566 318/60/67/30 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15/11/2566 318/60/67/29 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,478 รายการ