f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 21/05/2563 318/60/63/241 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2563 318/35/63/240 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างซ่อม วัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2563 318/-/63/31 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 318/60/63/237 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 318/60/63/235 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18/05/2563 318/60/63/232 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุก่อสรา้ง 14/05/2563 318/60/63/227 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 318/60/63/226 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 318/60/63/225 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน 14/05/2563 318/10/63/224 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14/05/2563 318/60/63/223 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน 15/05/2563 318/40/63/231 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 318/30/63/86 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 318/30/63/81 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 318/35/63/214 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 500 รายการ