f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16/01/2563 16/01/2563 318/60/63/95 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด DIAMOND GRADE แบบหน้าเดียว ขนาด 15x15 ซม. 16/01/2563 09/01/2563 318/-/63/89 แขวงทางหลวงสตูล
3 ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 13/01/2563 318/35/63/93 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 10/01/2563 10/01/2563 318/45/63/91 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 09/01/2563 07/01/2563 318/45/63/83 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/85 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 07/01/2563 318/60/63/86 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 09/01/2563 08/01/2563 318/60/63/88 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/73 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์เทศกาลปีใหม่ ปี 2563 09/01/2563 25/12/2562 318/-/63/72 แขวงทางหลวงสตูล
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ที่ กม.27+750 จำนวน 4 รายการ 07/01/2563 07/01/2563 eb-สต1/2563 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ 06/01/2563 21/11/2562 318/-/63/40 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2563 02/01/2563 318/35/63/79 แขวงทางหลวงสตูล
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/71 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 28/12/2562 25/12/2562 318/60/63/70 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 367 รายการ