f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 12/06/2567 318/85/67/188 แขวงทางหลวงสตูล
2 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ แบบโคมคู่ (พลังงานแสงอาทิตย์) ดวงโคมชนิดหลอด LED ขนาดดวงโคม 300 มม. ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.75+605 - กม.88+810 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (8 ต้น) 18/06/2567 318/-/67/190 แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างวัสดุยานพาหนะ 14/06/2567 318/-/67/60 แขวงทางหลวงสตูล
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/06/2567 318/30/67/88 แขวงทางหลวงสตูล
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/06/2567 318/30/67/89 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างวัสดุยานพาหนะ 21/05/2567 318/-/67/50 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างวัสดุยานพาหนะ 21/05/2567 318/-/67/51 แขวงทางหลวงสตูล
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 21/05/2567 318/30/67/80 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างวัสดุยานพาหนะ 14/05/2567 318/-/67/43 แขวงทางหลวงสตูล
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 14/05/2567 318/-/67/42 แขวงทางหลวงสตูล
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 05/06/2567 318/60/67/184 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างเหมาทาสีโครงสร้างเสาและ Truss ป้าย Overhead และ Overhang ด้วยสีทาวัสดุเคลือบ Galvanized สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสตูล ปริมาณงาน 951.94 ตร.ม. 06/06/2567 318/-/67/186 แขวงทางหลวงสตูล
13 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 91 04/06/2567 318/35/67/182 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่างกม.96+624 - กม.133+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 142,590.00 ตร.ม. 30/05/2567 318/-/67/181 แขวงทางหลวงสตูล
15 ซื้อวัสดุอื่น ๆ 27/05/2567 318/85/67/167 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,633 รายการ