f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 01/12/2565 สต 23/2566 แขวงทางหลวงสตูล
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+655 - กม.20+010 ระยะทาง 5.355 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 154 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/11/2565 สต 20/2566 แขวงทางหลวงสตูล
3 งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปะเหลียน ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. (ตรัง) 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.30+052 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2565 สต 22/2566 แขวงทางหลวงสตูล
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 1 ระหว่าง กม.14+655 - กม.20+010 ระยะทาง 5.355 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 02/11/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.39+766 - กม.40+445 ระยะทาง 0.679 กม. ปริมาณงาน 13,880.00 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 01/11/2565 eb-สต 2/2566 แขวงทางหลวงสตูล
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงปะเหลียน ส.ทล.2 กก.7 บก.ทล. (ตรัง) 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ที่ กม.30+052 LT. ปริมาณงาน 1 แห 02/11/2565 - แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+145 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 12/01/2565 สต 21/2565 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.26+815 - กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม. ปริมาณงาน 2.285 กม. จำนวน 16 รายการ 11/01/2565 สต 23/2565 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.13+450 - กม. 16+200 ระยะทาง 2.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 11/01/2565 สต 22/2565 แขวงทางหลวงสตูล
10 จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ระหว่าง กม.13+450 - กม. 16+200 ระยะทาง 2.750 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 32 รายการ 22/12/2564 - แขวงทางหลวงสตูล
11 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4125 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าพญา - ทุ่งยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.0+205 - กม.2+145 ระยะทาง 1.960 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 20 รายการ 17/12/2564 eb-สต6/2565 แขวงทางหลวงสตูล
12 จ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.26+815 - กม.29+100 ระยะทาง 2.285 กม. ปริมาณงาน 2.285 กม. จำนวน 16 รายการ 14/12/2564 eb-สต5/2565 แขวงทางหลวงสตูล
13 จ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.48+000 - กม.49+910 ระยะทาง 1.910 กม. ปริมาณงาน 22,935 ตร.ม. จำนวน 6 รายการ 01/12/2564 สต 16/2565 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 4053 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนเนียง - ปากบาง ระหว่าง กม.4+115 - กม.6+495 ระยะทาง 2.380 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (69 ต้น) จำนวน 3 รายการ 23/11/2563 สต 30/2564 แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบกิ่งเดี่ยว สูง 9.00 ม. ชนิด HPSL 250 WATTS, CUT-OFF ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ตอน 4 ระหว่าง กม.7+700 - กม.9+765 ระยะทาง 2.065 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (60 ต้น) จำนวน 3 รายการ 17/11/2563 สต 23/2564 แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ