f
title
แขวงทางหลวงสตูล
Satun Highway district
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 01/11/2566 318/35/67/16 แขวงทางหลวงสตูล
2 งานจ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทล. 404 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านนา - ละงู ระหว่าง กม.64+556 - กม.64+900 ด้านซ้ายทางและขวาทาง และทล. 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.105+600 - กม.106+500 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 9,606.00 ตร.ม 08/11/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
3 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกบริเวณกำแพงคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู-ฉลุง ระหว่าง กม.112+425 - กม.115+350 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 4,277.00 ตร.ม. 17/08/2566 318/-/66/307 แขวงทางหลวงสตูล
4 จ้างเหมาขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน ทางหลวงหมายเลข 4052 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาขาว - ท่าเรือปากบารา ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+365 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3,390 ตร.ม. 10/08/2566 318/-/66/311 แขวงทางหลวงสตูล
5 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1,429.00 ตร.ม. 16/08/2566 318/-/66/301 แขวงทางหลวงสตูล
6 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.0+000 - กม.54+775 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1,429.00 ตร.ม. 16/08/2566 318/-/66/301 แขวงทางหลวงสตูล
7 จ้างเหมาทาสีน้ำพลาสติกสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0102 ตอน ค่ายรวมมิตร - คลองขุด ระหว่าง กม.62+399 - กม.87+582 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 2,100.00 ตร.ม. 07/08/2566 318/-/66/289 แขวงทางหลวงสตูล
8 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.21+700 - กม.22+845 ระยะทาง 1.145 กม. ปริมาณงาน 27 ต้น 05/07/2566 318/-/66/266 แขวงทางหลวงสตูล
9 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.4+000 - กม.20+000 และระหว่าง กม.28+000 - กม.54+775 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 149,862.00 ตร.ม. 22/06/2566 318/-/66/248 แขวงทางหลวงสตูล
10 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 406 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปากจ่า - ค่ายรวมมิตร ระหว่าง กม.3+000 - กม.9+000 เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 1,162 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
11 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 421 ตอน ควบคุม 0100 ตอน กาเน๊ะ - สตูล ระหว่าง กม.9+270 - กม.9+600 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1,089.00 ตร.ม. จำนวน 3 รายการ 21/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
12 งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทล.4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+600 และทล. 4362 ตอนควบคุม 0100 ตอน นิคมควนกาหลง - นาโต๊ะขุน ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+453 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ 20/06/2566 318/-/66/239 แขวงทางหลวงสตูล
13 งานจ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ระหว่าง กม.98+000 - กม.130+340 ด้านซ้ายทางและขวาทาง เป็นตอน ๆ ปริมาณงาน 114,680.00 ตร.ม. 14/06/2566 318/-/66/232 แขวงทางหลวงสตูล
14 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 404 ตอนควบคุม 0202 ตอน ละงู - ฉลุง ที่ กม.113+856 (แยกแป-ระเหนือ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
15 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4184 ตอนควบคุม 0100 ตอน ควนสตอ - ด่านชายแดนวังประจัน (เขตแดนไทยมาเลเซีย) ที่ กม.3+400 (แยกทางงอ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/06/2566 - แขวงทางหลวงสตูล
แสดง 1 ถึง 15 จาก 143 รายการ