แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
หน่วยงานในพื้นที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี)
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช)
ศูนย์สร้างทางลำปาง
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
ศูนย์สร้างทางสงขลา
ส.ทล.2 (อินทรา)
สำนักงานทางหลวงที่ 0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
สำนักงานทางหลวงที่ 4
สำนักงานทางหลวงที่ 5
สำนักงานทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ์)
สำนักงานทางหลวงที่ 3
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
สำนักงานทางหลวงที่ 8
สำนักงานทางหลวงที่ 9
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
สำนักงานทางหลวงที่ 11
สำนักงานทางหลวงที่ 12
สำนักงานทางหลวงที่ 13
สำนักงานทางหลวงที่ 14
สำนักงานทางหลวงที่ 15
สำนักงานทางหลวงที่ 16
สำนักงานทางหลวงที่ 17
สำนักงานทางหลวงที่ 18
สำนักงานทางหลวงที่ 1
แขวงทางหลวงสตูล
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงลำพูน
แขวงทางหลวงลำปางที่ 1
แขวงทางหลวงลำปางที่ 2
แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
แขวงทางหลวงแพร่
แขวงทางหลวงน่านที่ 1
แขวงทางหลวงน่านที่ 2
แขวงทางหลวงพะเยา
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
แขวงทางหลวงตากที่ 1
แขวงทางหลวงตากที่ 2 (แม่สอด)
แขวงทางหลวงกำแพงเพชร
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แขวงทางหลวงสุโขทัย
แขวงทางหลวงพิจิตร
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ 1
แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่2 (บึงสามพัน)
แขวงทางหลวงเลยที่ 1
แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย)
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แขวงทางหลวงนครพนม
แขวงทางหลวงหนองคาย
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 1
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แขวงทางหลวงมหาสารคาม
แขวงทางหลวงยโสธร
แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์
แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2
แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แขวงทางหลวงสุรินทร์
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงปราจีนบุรี
แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร)
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 1
แขวงทางหลวงนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า)
แขวงทางหลวงสระบุรี
แขวงทางหลวงสิงห์บุรี
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง)
แขวงทางหลวงกาญจนบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
แขวงทางหลวงอุทัยธานี
แขวงทางหลวงอ่างทอง
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แขวงทางหลวงอยุธยา
แขวงทางหลวงปทุมธานี
แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
แขวงทางหลวงนนทบุรี
แขวงทางหลวงธนบุรี
แขวงทางหลวงนครนายก
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แขวงทางหลวงจันทบุรี
แขวงทางหลวงตราด
แขวงทางหลวงระยอง
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แขวงทางหลวงนครปฐม
แขวงทางหลวงชุมพร
แขวงทางหลวงราชบุรี
แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3 (เวียงสระ)
แขวงทางหลวงตรัง
แขวงทางหลวงกระบี่
แขวงทางหลวงภูเก็ต
แขวงทางหลวงระนอง
แขวงทางหลวงพังงา
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แขวงทางหลวงพัทลุง
แขวงทางหลวงยะลา
แขวงทางหลวงปัตตานี
แขวงทางหลวงนราธิวาส
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1