วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
2563 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 01/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2562 44 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2562 37 ดาวน์โหลด
เดือน ธันวาคม 2562 39 ดาวน์โหลด
เดือน มกราคม 2563 31 ดาวน์โหลด
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 34 ดาวน์โหลด
เดือน มีนาคม 2563 28 ดาวน์โหลด

'