วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
2562 - ครึ่งปีหลัง
ลงวันที่ 01/04/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนเมษายน 2562 96 ดาวน์โหลด
เดือนพฤษภาคม 2562 108 ดาวน์โหลด
เดือนมิถุนายน 2562 82 ดาวน์โหลด
เดือนกรกฎาคม 2562 62 ดาวน์โหลด
เดือนสิงหาคม 2562 47 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 56 ดาวน์โหลด
เดือนกันยายน 2562 (1-16) 55 ดาวน์โหลด

'