วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
2562 - ครึ่งปีแรก
ลงวันที่ 12/11/2561

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เดือนตุลาคม 2561 147 ดาวน์โหลด
เดือนพฤศจิกายน 2561 168 ดาวน์โหลด
เดือนธันวาคม 2561 383 ดาวน์โหลด
เดือนมกราคม 2562 209 ดาวน์โหลด
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 377 ดาวน์โหลด
เดือนมีนาคม 2562 515 ดาวน์โหลด

'