แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
ลงวันที่ 14/11/2566
วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานี มอบหมายให้นางอุไรวรรณ มุสิแดง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป, นางสาวอุนิษา นิเย๊ะ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน, นางสาวอนัญญา ชูชาลี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน, นายอันวาร์ กาเด็ง นายช่างโยธาชำนาญงาน และนายรอซาดี้ ลือแมะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

'