แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ลงวันที่ 04/11/2566

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.30 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานองค์กฐิน พร้อมด้วย นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้?อำนวยการ?แขวง?ทางหลวง?ปัตตานี? และเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.18 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัด ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมความรักความสามัคคีพี่น้องไทยพุทธ ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งในพื้นที่


'