แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
พิธีสมโภชกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ อุโบสถ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ลงวันที่ 03/11/2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.30 น. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 18 เป็นประธานในพิธีสมโภชกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ อุโบสถ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมด้วย นายสมกิตติ์ กิตติโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปัตตานีและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สทล.18 โดยมี พระสุนทรปริยัติวิธาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ เข้าร่วมพิธี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป


'