แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 14/11/2566 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๖
2 04/11/2566 ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ตำบลทุ่งพลา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
3 03/11/2566 พิธีสมโภชกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ณ อุโบสถ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
4 28/10/2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๐
5 26/10/2566 กิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 10
6 25/10/2566 พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 9
7 23/10/2566 พิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8 13/10/2566 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566
9 10/10/2566 กิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม "รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี"
10 10/10/2566 กิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อสังคม ในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม "รวมพลัง #คนคมนาคม เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดี"
11 10/10/2566 ร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน
12 31/08/2566 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
13 29/08/2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชัรราชธิดา ประจำปีพุทธศักราช 2566 ครั้งที่ 8
14 17/08/2566 กิจกรรมพบปะยามเช้า จังหวัดปัตตานี ประจำเดือน สิงหาคม 2566
15 12/08/2566 พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖