แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 11/01/2563 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
2 24/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562
3 27/06/2562 ร่วมต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ
4 16/01/2562 ร่วมต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะฯ
5 12/01/2562 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
6 02/01/2562 อวยพรปีใหม่ 2562