วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 17/06/2563 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
2 05/06/2563 ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุราพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมบรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 22/01/2563 กิจกรรม “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” ในทางหลวงหมายเลข 42
4 11/01/2563 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
5 24/07/2562 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2562
6 27/06/2562 ร่วมต้อนรับ นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะฯ
7 16/01/2562 ร่วมต้อนรับ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง และนายสิทธิชัย บุญสะอาด วิศวกรใหญ่ด้านวางแผน และวางโครงการก่อสร้าง พร้อมคณะฯ
8 12/01/2562 ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
9 02/01/2562 อวยพรปีใหม่ 2562