วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
51 20/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ระหว่าง กม.195+996 - กม.197+675 SB ระยะทาง 1.679 กม. ปริมาณงาน 1.679 กม. จำนวน 12 รายการ ID 66022015 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
52 09/09/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงระแงะ แขวงทางหลวงนราธิวาส จ.นราธิวาส 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
53 07/04/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม รหัสงาน 21500 งานภูมิทัศน์ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4216 ตอนควบคุม 0101 ตอน ทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ระหว่าง กม.4+750 – กม.5+350 ระยะทาง 0.600กม. จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
54 17/01/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4057 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุไหงโก-ลก ? บูเก๊ะตา(เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ที่ กม.25+517 (เดิม กม.26+721) ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 15 รายการ ID S56-0328 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
55 05/01/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมทางเท้า ทางเชื่อม เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0101 ตอน ปูต๊ะ - นราธิวาส ระหว่าง กม.1+903 - กม.2+909 RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 0.349 กม. ปริมาณงาน 2,615 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
56 05/01/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส างเหมางานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ - รือเสาะ ที่ กม.27+030 และ ที่ กม.27+990 ปริมาณงาน 2 แห่ง จำนวน 9 รายการ ID S65-0327 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
57 20/12/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมายกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 1 ที่ กม.158+956 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 33 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
58 02/12/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4060 ตอนควบคุม 0300 ตอน ตะโล๊ะหะลอ - ศรีสาคร ระหว่าง กม.56+000 - กม.56+825 ระยะทาง 0.825 กม. ปริมาณงาน 1แห่ง จำนวน 40 รายการ ID 651505076 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
59 01/12/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ - สะปอม ตอน 1 ระหว่าง กม.201+829 - กม.202+522 NB ระยะทาง 0.693 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 676 ม.) จำนวน 1 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
60 30/11/2564 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมาติดตั้งงานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ตอน 2 ระหว่าง กม.158+956 - กม.193+536 SB, NB (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 34.580 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 12,329 อัน) จำนวน 5 รายการ ID 651531001 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 51 ถึง 60 จาก 246 รายการ