วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4067 ตอนควบคุม 0200 ตอน แบหอ – รือเสาะ ระหว่าง กม.12+774 – กม.14+312 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 1.538 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 680 ม.) จำนวน 2 รายการ ยกเลิกแผน
22 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 4241 ตอนควบคุม 0100 ตอน สุคิริน–ไอร์ตากอระหว่าง กม.3+800– กม.9+324LT., RT. (เป็นตอนๆ)ระยะทาง 5.524 กม.ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 952ม.) จำนวน 2 รายการ ยกเลิกแผน
23 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ – สะปอม ระหว่าง กม.193+692 – กม.195+052 (เกาะกลาง) ระยะทาง 1.360 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 69 ต้น) จำนวน 3 รายการ ยกเลิกแผน
24 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ–สะปอมระหว่าง กม.195+052– กม.195+892 (เกาะกลาง) ระยะทาง 0.840 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) จำนวน 3 รายการ ยกเลิกแผน
25 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 – กม. 33+000 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.14+600 – กม.18+243 ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0 ยกเลิกแผน
26 14/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.211+988 – กม.229+000 SB., NB (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.17+367 – กม.18+087 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ท ยกเลิกแผน
27 14/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จือมอ – สุคิริน ระหว่าง กม.55+430 – กม.59+874 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 4.444 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,136 ม.) จำนวน 2 รายการ ยกเลิกแผน
28 11/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.211+988 – กม.229+000 SB., NB (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.17+367 – กม.18+087 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ท เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 11/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จือมอ – สุคิริน ระหว่าง กม.55+430 – กม.59+874 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 4.444 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,136 ม.) จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 11/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4066 ตอนควบคุม 0200 ตอน บือเล็งใต้ – บ้านทอน ระหว่าง กม.22+041 – กม. 33+000 (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.14+600 – กม.18+243 ทางหลวงหมายเลข 4193 ตอนควบคุม 0 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 246 รายการ