วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนางานทาง เพื่อความเป็นหนึ่งเมืองชายแดน เชื่อมโยงการขนส่งเขตเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนราธิวาส
Narathiwat District Highway
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 11) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 362 ต้น) (กิจกรรมหลักที่ 17) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานราวกันอันตราย ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,136 ม.) (กิจกรรมหลักที่ 18) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานราวกันอันตราย ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 680 ม.) (กิจกรรมหลักที่ 19) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานราวกันอันตราย ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 680 ม.) (กิจกรรมหลักที่ 19) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 24/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส โครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงเพื่อสนับสนุนความมั่นคงชายแดนจังหวัดนราธิวาส กิจกรรมงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผลผลิต 4 แห่ง (ปริมาณงาน 11,960 ตร.ม.) (กิจกรรมหลักที่ 1) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4055 ตอนควบคุม 0103 ตอน จือมอ – สุคิริน ระหว่าง กม.55+430 – กม.59+874 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ระยะทาง 4.444 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,136 ม.) จำนวน 2 รายการ ยกเลิกแผน
18 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0303 ตอน สะปอม – ปาเสมัส ระหว่าง กม.211+988 – กม.229+000 SB., NB (เป็นตอนๆ) ทางหลวงหมายเลข 4084 ตอนควบคุม 0102 ตอน นราธิวาส – สะปอม ระหว่าง กม.17+367 – กม.18+087 LT., RT. (เป็นตอนๆ) ท ยกเลิกแผน
19 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4321 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะนังตายอ – โคกสุมุ ระหว่าง กม.0+327 – กม.1+447 RT. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0302 ตอน ปูต๊ะ – สะปอม ระหว่าง กม.195+892 – กม.196+412 (เกาะกลาง) ทางหลวงหมายเลข 4136 ตอนควบคุม 0101 ตอน นราธ ยกเลิกแผน
20 22/11/2565 แขวงทางหลวงนราธิวาส จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4271 ตอนควบคุม 0101 ตอน คอลอกาเว – ไอร์ซือเร๊ะ ระหว่าง กม.11+500 – กม.13+460 LT. ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ – ปูต๊ะ ระหว่าง กม.161+204 – กม.161+884 (เกาะกลาง) ระยะทาง 2.040 กม. ปริมาณงาน 2 แห่ง (ปริมาณ ยกเลิกแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 246 รายการ